Funkce měření a regulace čtvrthodinového technického maxima je plně integrována na řídící server Systému FlowBox, dále jen Systému. Tento Systém dále umožňuje měřit a řídit spotřeby energií, ovládat elektrická zařízení a monitorovat a vyhodnocovat naměřené veličiny čidel senzorové sítě s cílem optimalizovat provozní výdaje.

Vše v přehledné formě přístupné přes intuitivní uživatelské rozhraní webových stránek anebo prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony nebo tablety.


Popis měření:Topologie měření:

Fakturační elektroměr je připojen na FLOWBOX sPLC modul přes oddělovací modul (optické oddělení) a tzv. S0 rozhraní (pulsní odečty). Připojení optického oddělovače (např. typu BMR OP105R) je provedeno při "odplombování" fakturačního elektroměru, kdy primární stanu oddělovače a napájení obvykle zapojuje distributor el. energie a primární stranu zapojuje oddavatel řízení (tj.dodavatel za stranu FLOWBOX). Možné zapojení optoodělovače na FLOWBOX sPLC modul je možné najít zde: BMR OP105

Celkem je možné na fakturační elektroměr 4 měření: 

  1. A+ - činný výkon
  2. Ri - reverzní induktivní výkon 
  3. Rc - reverzní kapacitný výkon
  4. Regulační perioda - synchronizační puls po 15ti minutách


Regulátor integruje kombinovanou regulaci kompenzačního a predikčního algoritmu, kdy na začátku 1/4hodiny se regulace řídí tolerančním pásmem (pásmo necitlivosti) a v pozdější fázi ¼ hod. měření regulace přechází na trendový/predikční algoritmus.

Predikční algoritmus extrapoluje očekávaný odběr do konce měřeného cyklu.

Měřené kroky a regulační cyklus je defaultně nastaven na 30sec.

V případě, že není přiveden synchronizační puls, Je třeba nastavit vnitřní synchronizaci dle vlastních hodin (viz. parametrizace ¼ hod měření).

Napájení subPLC modulu je zdrojem 24V AC/DC, max. 30VA.

subPLC modul se připojuje do IP sítě prostřednictvím konektoru RJ45 a má pevně nastavenou IP adresu a port. Tyto údaje je možné změnit v administraci subPLC modulu – viz. parametrizace subPLC.

Podporované algoritmy regulace

Kompenzační algoritmus s pásmem necitlivosti

Predikční algoritmus


Řízení výstupů

Systém FLOWBOX nabízí velkou variabilitu řízení výstupů. Jednou možností je ovládání reléových výstupů (bezpotenciálový kontakt), nicméně výhodné je využití adaptivního řízení výkonu ovládaných technologií (např. regulace výkonu frekvenčních měničů apod.). 


Parametrizace a nastavení