Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Předpoklady

  • Funkcionalita je zahrnuta v licenčních balíčkách FlowControl a vyšších
  • K možnosti nastavení a ovládání termostatu je nutné uživateli přidělit práva „Ovláddání komponent“, která je obsažená v makru „Uživatel“
  • Pochopení uživatelských nastavení, nastavení REALMů, komponent a aliasů
  • Dokument popisuje možnosti termostatu. Nastavení regulátoru vlhkosti a tlaku má obdobné zobrazení, je možné postupovat podle stejných principů

Ovládání termostatu

Po umístění zobrazení komponenty do obrazovky přehledového panelu je možné termostat ovládat, zobrazovat grafy i nastavovat týdenní programy. V závislosti na uživatelských oprávněních je dále možné přímo z ovládací obrazovky komponenty dostat se do různých nastavení.

   

Základní přehledový panel termostatu zobrazuje nahoře název, vlevo nahoře nastavenou požadovanou teplotu, pod ní zkratku aktuálního týdenního programu, nebo informaci, že je termostat v manuálním režimu a  vlevo dole je zobrazena ikona, která modrou barvou zobrazuje jestli je výstup termostatu aktivní.

Pokud je aktivovaná historie komponenty, zobrazí se ikona sloupcového grafu, po kliknutí na kterou se vygeneruje graf komponenty popsaný níže.

Základní ovládání termostatu

Po kliknutí na přehledový panel termostatu se zobrazí hlavní základní nastavení. Kromě základních informací o teplotách, zvoleném programu, hodnoty hystereze, stavu výstupu, nebo informaci o inverzi regulace (topení/chlazení), je možné přes ikonku grafu (pokud má komponenta zapnuté ukládání do historie) zobrazit si historii dat v grafické podobě. Ve spodní části je možné posuvníkem manuálně nastavit požadovanou teplotu (v tomto případě je to 10-30°C).

Systémová nastavení, jako je hystereze, inverze regulace, rozmezí nastavitelných teplot … nastavuje administrátor systému.

Při manuálním nastavení automaticky dojde k přerušení chodu programu. Programy je možné ovládat v pravé horní části. Kliknutím na název programu dojde k jeho aktivaci. Pomocí tlačítka nastavení u názvu programu můžeme editovat týdenní program termostatu, tlačítkem + pod seznamem programů, přidáme program nový.

Příklad

Změnu programu je možné provádět automaticky např. dle ročního období, dle stavu zajištění EZS, nebo dle plánovače režimu dovolená a pod. Nastavení aktivujeme zadáním příkazu pro změnu programu do výstupů logických bloků, plánovačů a jiných komponent.

Nastavení programů

Programy umožňuji definovat týdenní program termostatu, který může být stejný pro celý týden, nebo se může lišit každý den. Vlevo nahoře přes ikonku koše je možné daný program smazat.

Název - Představuje plný název programu, který se zobrazí v zobrazení základního ovládání termostatu.

Zkratka - Představuje zkrácený název programu, který se zobrazuje v přehledovém panelu. Pro dobré zobrazení doporučujeme použít max. 4-5 znaků.

Definice teplot - Umožňuje definovat různé hodnoty teplot, které budeme zadávat do týdenního rozvrhu. Barvy se jednotlivým teplotám přiřazují automaticky a jejich účelem je pouze vizuálně odlišit nastavené rozsahy v jednotlivých dnech a hodinách. Přidat novou teplotu můžeme přes tlačítko +, tlačítko koše se u teplot zobrazuje vždy pouze u poslední definované teploty a není možné vymazat teplotu definovanou jako první v pořadí.

Vložení teplot do týdenního programu - Pokud nenastavíme jinak, bude ve výchozím programu na každý den použita první teplota ze seznamu vlevo. Pro nastavení jiné teploty do programového rozvrhu, nejdříve klikněte na ikonu štětečku vedle vámi definované teploty a pak myší v jednotlivém dni a časovém rozsahu klekněte a táhnutím označte celou oblast u které se má projevit změna nastavení teploty. Hodinový rozsah je vždy rozdělený na 4 části po 15-ti minutách. Pokud chcete aby se vaše změna dotkla celého týdne, nikoliv pouze jednoho dne, označujte myší ve spodní části „Každý den“.

U vytváření programů mějte na paměti, že váš topný systém má menší nebo větší setrvačnost, a proto dosažení změny teploty bude trvat určitý čas, který pouze nastavení termostatu nemá jak ovlivnit. V závislosti na vašich zkušenostech a podmínkách zvolte změnu s patřičným časovým předstihem. Čím bude nastavená změna teplot vyšší, tím delší čas potrvá než bude dosažena.

  • No labels