Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Po umístění zobrazení komponenty do obrazovky přehledového panelu je možné termostat ovládat, zobrazovat grafy i nastavovat týdenní programy. V závislosti na uživatelských oprávněních je dále možné přímo z ovládací obrazovky komponenty dostat se do různých nastavení.

Image Removed   Image RemovedImage Added

Základní přehledový panel termostatu zobrazuje nahoře název, vlevo nahoře nastavenou požadovanou teplotu, pod ní zkratku aktuálního týdenního programu, nebo informaci, že je termostat v manuálním režimu a  vlevo dole je zobrazena ikona, která modrou barvou zobrazuje jestli je výstup termostatu aktivní.

...

Systémová nastavení, jako je hystereze, inverze regulace, rozmezí nastavitelných teplot … nastavuje administrátor systému.

Image Modified

Při manuálním nastavení automaticky dojde k přerušení chodu programu. Programy je možné ovládat v pravé horní části. Kliknutím na název programu dojde k jeho aktivaci. Pomocí tlačítka nastavení u názvu programu můžeme editovat týdenní program termostatu, tlačítkem + pod seznamem programů, přidáme program nový.

...

Programy umožňuji definovat týdenní program termostatu, který může být stejný pro celý týden, nebo se může lišit každý den. Vlevo nahoře přes ikonku koše je možné daný program smazat.

Image Modified

Název - Představuje plný název programu, který se zobrazí v zobrazení základního ovládání termostatu.

...