Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Co je

Termostat slouží na ovládání teploty v prostorech - topení a klimatizaci. Vstupem je teplota v místnosti a dle nastavené požadované teploty se sepne nebo vypne výstup (hlavice topení, klimatizace).

Předpoklady

  • Funkcionalita je zahrnuta v licenčních balíčkách FlowControl a vyšších
  • K možnosti nastavení a ovládání termostatu je nutné uživateli přidělit práva „Ovláddání komponent“, která je obsažená v makru „Uživatel“
  • Pochopení uživatelských nastavení, nastavení REALMů, komponent a aliasů
  • Dokument popisuje možnosti termostatu. Nastavení regulátoru vlhkosti a tlaku má obdobné zobrazení, je možné postupovat podle stejných principů

Ovládání termostatu

Po umístění zobrazení komponenty do obrazovky přehledového panelu je možné termostat ovládat, zobrazovat grafy i nastavovat týdenní programy. V závislosti na uživatelských oprávněních je dále možné přímo z ovládací obrazovky komponenty dostat se do různých nastavení.

Image Removed   Image RemovedImage Added

Základní přehledový panel termostatu zobrazuje nahoře název, vlevo nahoře nastavenou požadovanou teplotu, pod ní zkratku aktuálního týdenního programu, nebo informaci, že je termostat v manuálním režimu a  vlevo dole je zobrazena ikona, která modrou barvou zobrazuje jestli je výstup termostatu aktivní.

Pokud je aktivovaná historie komponenty, zobrazí se ikona sloupcového grafu, po kliknutí na kterou se vygeneruje graf komponenty popsaný níže.

Základní ovládání termostatu

Po kliknutí na přehledový panel termostatu se zobrazí hlavní základní nastavení. Kromě základních informací o teplotách, zvoleném programu, hodnoty hystereze, stavu výstupu, nebo informaci o inverzi regulace (topení/chlazení), je možné přes ikonku grafu (pokud má komponenta zapnuté ukládání do historie) zobrazit si historii dat v grafické podobě. Ve spodní části je možné posuvníkem manuálně nastavit požadovanou teplotu (v tomto případě je to 10-30°C).

Systémová nastavení, jako je hystereze, inverze regulace, rozmezí nastavitelných teplot … nastavuje administrátor systému.

Image RemovedImage Added

Při manuálním nastavení automaticky dojde k přerušení chodu programu. Programy je možné ovládat v pravé horní části. Kliknutím na název programu dojde k jeho aktivaci. Pomocí tlačítka nastavení u názvu programu můžeme editovat týdenní program termostatu, tlačítkem + pod seznamem programů, přidáme program nový.

Panel
titlePříklad

Změnu programu je možné provádět automaticky např. dle ročního období, dle stavu zajištění EZS, nebo dle plánovače režimu dovolená a pod. Nastavení aktivujeme zadáním příkazu pro změnu programu do výstupů logických bloků, plánovačů a jiných komponent.

Nastavení programů

Programy umožňuji definovat týdenní program termostatu, který může být stejný pro celý týden, nebo se může lišit každý den. Vlevo nahoře přes ikonku koše je možné daný program smazat.

Image RemovedImage Added

Název - Představuje plný název programu, který se zobrazí v zobrazení základního ovládání termostatu.

...