Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vše v přehledné formě přístupné přes intuitivní uživatelské rozhraní webových stránek anebo prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony nebo tablety.


Popis měření:


Image RemovedImage Added


Topologie měření:

Image RemovedImage Added

Fakturační elektroměr je připojen na FLOWBOX sPLC modul přes oddělovací modul (optické oddělení) a tzv. S0 rozhraní (pulsní odečty). Připojení optického oddělovače (např. typu BMR OP105R) je provedeno při "odplombování" fakturačního elektroměru, kdy primární stanu oddělovače a napájení obvykle zapojuje distributor el. energie a primární stranu zapojuje oddavatel řízení (tj.dodavatel za stranu FLOWBOX). Možné zapojení optoodělovače na FLOWBOX sPLC modul je možné najít zde: BMR OP105

Celkem je možné na fakturační elektroměr 4 měření: 

...

  • pásmo necitlivosti se zužuje ke konci intervalu
  • zapojování a odpínání kanálů probíhá na hranici pásma necitlivosti (zapínací a odpínací přímka)
  • lepší stabilita, klidnější průběh, kanály na začátku 1 hodiny nejsou zbytečně odpojovány

Image RemovedImage Added

Predikční algoritmus

  • 608px608pxvyhodnocuje vyhodnocuje se koncový bod přímky dvou sousedních hodnot spotřeby
  • kanál je odpojen, má-li přímka sklon větší, než je ideální průběh spotřeby, v opačném případě je kanál uvolněn

Image RemovedImage Added


Řízení výstupů

...

Parametrizace a nastavení

Image RemovedImage Added


Image RemovedImage Added


Image RemovedImage Added


Image RemovedImage Added

Image RemovedImage Added


Image RemovedImage Added


Image RemovedImage Added


Image RemovedImage Added


Image RemovedImage Added


Image RemovedImage Added