Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
indentdc

CZ verze

English version

Apple / IOS

Aplikaci je možno zdarma nainstalovat z AppStore: https://apps.apple.com/au/app/flowbox-enterprise/id1014994569

...

Vybrat typ přihlášení „LARAVEL“ (platné od verze FLOWBOX 3.0 a vyšší) nebo pro staší verze FLOWBOXu je typ přihlášení "BĚŽNÁ HTTP AUTORIZACE" a adresa URL se zadává pouze ve tvaru:  https://IP_ADRESA/...

English version

FLOWBOX mobile application

Apple / IOS


The application can be installed for free from the AppStore: https://apps.apple.com/au/app/flowbox-enterprise/id1014994569

...