Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Monitoring a notifikace jsou součástí licencí FlowAnalyzer a vyšších
  • Uživatelé, kteří mají tyto funkce využívat potřebují oprávnění „Monitor hodnot“. Makro oprávnění „Správce“ má přístup již zahrnutý.
  • Automatické zasílání notifikací závisí na systémové konfiguraci notifikací (e-mail, SMS, Pushover) - nastavení provádí dodavatel systému
  • Pro automatické zasíláni notifikací by měl mít uživatel definovaný jako správce REALMu a v profilu nastavený alespoň jeden kontakt - email, telefonní číslo nebo Pushover klíčklíčy
  • Pochopení uživatelských nastavení, nastavení REALMů a komponent.

...

Panel
titlePříklad - hystereze

Hystereze = 12

Dolní limit - nízká hodnota = 10Dolní limit - kriticky nízká hodnota = 5Horní limit - vysoká hodnota = 502

Horní limit - kriticky vysoká hodnota = 6010

Pokud aktuální hodnota klesne pod 10 2 dojde ke spuštění alarmu, který neskončí dokud hodnota nebude 11 4 a větší

Pokud aktuální hodnota vzroste nad 60 10 dojde ke spuštění alarmu, ten skončí až když aktuální hodnota klesne na 59 8 nebo nižší

Image Added

Zpoždění - možnost definovat časovou hysterezi spuštění alarmu

...