Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
indentdc
stylesquare

CZ verze

Apple / IOS

Aplikaci je možno zdarma nainstalovat z AppStore: https://apps.apple.com/au/app/flowbox-enterprise/id1014994569

Nastavení se provádí v klasickém nsatavovacím menu telefonu:

Image result for ios settings iconImage Removed 

Dole v seznamu aplikací je Flowbox:

Image Removed

Po kliknutí je nutné nastavit přístupové parametry - adresa serveru, port, použití HTTPS, přihlašovací jméno a heslo

Image Removed

Android

Aplikaci je možno zdarma nainstalovat z GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.flowbox.kiosek&hl=en

Po spuštění aplikace je nutné přejít do nastavení aplikace krátkým kliknutím na obrazovku 1x vpravo, 2x vlevo a opět 1x vpravo (čas mezi kliknutími cca půl sekundy). 

V horním rohu se objeví ikonka nastavení (klíče) a po kliknutí na ikonku se přejde do nastavení aplikace

V nastavení je potřeba vyplnit přidělené přihlašovací údaje - jméno a heslo a zadat adresu serveru (URL) https://IP_ADRESA/login

Vybrat typ přihlášení „LARAVEL“ (platné od verze FLOWBOX 3.0 a vyšší) nebo pro staší verze FLOWBOXu je typ přihlášení "BĚŽNÁ HTTP AUTORIZACE" a adresa URL se zadává pouze ve tvaru:  https://IP_ADRESA/

Image Removed

English version

...

Apple / IOS


The application can be installed for free from the AppStore: https://apps.apple.com/au/app/flowbox-enterprise/id1014994569

...

After clicking, it is necessary to set access parameters - server address, port, use of HTTPS, login name and password

Android


The application can be installed for free from  GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.flowbox.kiosek&hl=en

...

Note: For older versions of FLOWBOX is the type of login  "COMMON HTTP AUTORIZATION" and  URL adress is entered only in the form:  https://IP_ADRESS/


...

CZ verze

Apple / IOS

Aplikaci je možno zdarma nainstalovat z AppStore: https://apps.apple.com/au/app/flowbox-enterprise/id1014994569

Nastavení se provádí v klasickém nsatavovacím menu telefonu:

Image result for ios settings iconImage Added 


Dole v seznamu aplikací je Flowbox:

Image Added


Po kliknutí je nutné nastavit přístupové parametry - adresa serveru, port, použití HTTPS, přihlašovací jméno a heslo

Image Added

Android

Aplikaci je možno zdarma nainstalovat z GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.flowbox.kiosek&hl=en

Po spuštění aplikace je nutné přejít do nastavení aplikace krátkým kliknutím na obrazovku 1x vpravo, 2x vlevo a opět 1x vpravo (čas mezi kliknutími cca půl sekundy). 

V horním rohu se objeví ikonka nastavení (klíče) a po kliknutí na ikonku se přejde do nastavení aplikace

V nastavení je potřeba vyplnit přidělené přihlašovací údaje - jméno a heslo a zadat adresu serveru (URL) https://IP_ADRESA/login

Vybrat typ přihlášení „LARAVEL“ (platné od verze FLOWBOX 3.0 a vyšší) nebo pro staší verze FLOWBOXu je typ přihlášení "BĚŽNÁ HTTP AUTORIZACE" a adresa URL se zadává pouze ve tvaru:  https://IP_ADRESA/


Image Added