Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Co je

Termostat slouží na ovládání teploty v prostorech - topení a klimatizaci. Vstupem je teplota v místnosti a dle nastavené požadované teploty se sepne nebo vypne výstup (hlavice topení, klimatizace).

Předpoklady

  • Funkcionalita je zahrnuta v licenčních balíčkách FlowControl a vyšších
  • K možnosti nastavení a ovládání termostatu je nutné uživateli přidělit práva „Ovláddání komponent“, která je obsažená v makru „Uživatel“
  • Pochopení uživatelských nastavení, nastavení REALMů, komponent a aliasů
  • Dokument popisuje možnosti termostatu. Nastavení regulátoru vlhkosti a tlaku má obdobné zobrazení, je možné postupovat podle stejných principů

...