Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Programy umožňuji definovat týdenní program termostatu, který může být stejný pro celý týden, nebo se může lišit každý den. Vlevo nahoře přes ikonku koše je možné daný program smazat.

Image Modified

Název - Představuje plný název programu, který se zobrazí v zobrazení základního ovládání termostatu.

...