Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
indentdc
stylesquare

CZ verze

Apple / IOS

Aplikaci je možno zdarma nainstalovat z AppStore: https://apps.apple.com/au/app/flowbox-enterprise/id1014994569

...

Po kliknutí je nutné nastavit přístupové parametry - adresa serveru, port, použití HTTPS, přihlašovací jméno a heslo

Android

Aplikaci je možno zdarma nainstalovat z GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.flowbox.kiosek&hl=en

...