Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Systémová nastavení, jako je hystereze, inverze regulace, rozmezí nastavitelných teplot … nastavuje administrátor systému.

Image Modified

Při manuálním nastavení automaticky dojde k přerušení chodu programu. Programy je možné ovládat v pravé horní části. Kliknutím na název programu dojde k jeho aktivaci. Pomocí tlačítka nastavení u názvu programu můžeme editovat týdenní program termostatu, tlačítkem + pod seznamem programů, přidáme program nový.

...