Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Po umístění zobrazení komponenty do obrazovky přehledového panelu je možné termostat ovládat, zobrazovat grafy i nastavovat týdenní programy. V závislosti na uživatelských oprávněních je dále možné přímo z ovládací obrazovky komponenty dostat se do různých nastavení.

Image Removed   Image RemovedImage Added

Základní přehledový panel termostatu zobrazuje nahoře název, vlevo nahoře nastavenou požadovanou teplotu, pod ní zkratku aktuálního týdenního programu, nebo informaci, že je termostat v manuálním režimu a  vlevo dole je zobrazena ikona, která modrou barvou zobrazuje jestli je výstup termostatu aktivní.

...